Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / บทความที่น่าสนใจ

"ฟรี หรือ ไม่ฟรี" หากอยากไปตรวจหาเชื้อโคโรนา 2019

03/03/2020

        หลายคนอาจจะสับสน ว่าหากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือมีอาการที่น่าสงสัยแล้ว จะไปตรวจที่ไหน ที่ไหนฟรี ที่ไหนเสียเงิน แล้วประกัยสังคมครอบคลุมหรือไม่ แค่ไหนอย่างไร พิจารณาง่ายๆ จากข้อมูลนี้

ที่มา : The Momentum