Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / บทความที่น่าสนใจ

[โตวิด-19] - ทำอย่างไรเมื่อเชื้อโควิด-19 แพร่อยู่ในอากาศ

13/05/2021

     CDC หรือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกายืนยันแล้วว่า ไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่กระจายค้างในอากาศ (Airborne) ได้ในระยะไกลถึง 6 ฟุต นั่นหมายความว่าเมื่อผู้ติดเชื้อไอหรือจามเอาละอองฝอยน้ำลายออกมา เชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายและค้างอยู่ในอากาศได้ไกลมากที่สุดถึง 6 ฟุต หากมีใครเดินผ่านในบริเวณนั้นสามารถรับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ แม้ว่าตัวผู้ติดเชื้อจะไม่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็ตาม

     การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสจากผู้ติดเชื้อ นอกจากการไอ จาม แล้ว แค่เพียงการหายใจ พูดคุย ร้องเพลง ออกกำลังกาย และการกระทำอื่นๆ ที่ทำให้ละอองฝอยน้ำลายออกมาจากปาก จมูกของผู้ชิดเชื้อได้ เท่านี้ก็สามารถแพร่เชื้อไวรัสให้กับผู้อื่นได้ทั้งหมด 

      ละอองฝอยน้ำลายสามารถลอยค้างอยู่ในอากาศบริเวณนั้นๆ ได้ตั้งแต่หลักนาทีไปจนถึงชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดของละอองฝอยน้ำลายว่ามีขนาดใหญ่หรือเล็กมากแค่ไหน รวมถึงปริมาณละอองฝอยน้ำลายมากหรือน้อยแค่ไหนด้วย

เชื้อแพร่กระจายค้างในอากาศได้ จะป้องกันอย่างไร?

แนะนำวิธีลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านทางอากาศได้ ดังนี้

  1. ยังคงสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
  2. ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร และก่อนสัมผัสใบหน้า และร่างกายของตัวเอง
  3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ปิดนานๆ ควรอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก เปิดประตูหน้าต่างได้ให้ลมไหลเวียนเข้าออก
  4. หากจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ปิดนานๆ ควรติดตั้งเครื่องดูดอากาศ
  5. หากไม่มีเครื่องดูดอากาศ สามารถวางพัดลมเอาไว้บริเวณใกล้ทางเข้าออกของอากาศที่จะถ่ายเทในห้องได้ เช่น ใกล้หน้าต่าง ใกล้ประตู