Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

ร่วมงานกับเรา

หน้าแรก / ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับ บริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด
ตำแหน่งงาน ว่าง!
ร่วมงานกับเรา
 •  ขับรถรับ-ส่งพนักงาน
 •  รับของส่งของ ส่งหน้างาน ในจังหวัดหรือต่างจังหวัด หรือได้รับมอบหมาย
 •  ดูแลความสะอาดรถ
 •  นำรถเข้าศูนย์
 •  หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมงานกับเรา
 •  ประเภทของงาน : งานประจำ 3 อัตรา
 •  เพศ : ชาย
 •  เงินเดือน (บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
 •  ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
 •  สถานที่ : -
 •  การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 •  คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

ด่วนมาก!!! สมัครงาน

ร่วมงานกับเรา
 • ขับรถรับ-ส่งพนักงาน
 •  รับของส่งของ ส่งหน้างาน ในจังหวัดหรือต่างจังหวัด หรือได้รับมอบหมาย
 •  ดูแลความสะอาดรถ
 •  นำรถเข้าศูนย์
 •  หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมงานกับเรา
 •  ประเภทของงาน : งานประจำ 3 อัตรา
 •  เพศ : ชาย
 •  เงินเดือน (บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
 •  ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
 •  สถานที่ : -
 •  การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 •  คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

ด่วนมาก!!! สมัครงาน

ร่วมงานกับเรา
 •  ขับรถรับ-ส่งพนักงาน
 •  รับของส่งของ ส่งหน้างาน ในจังหวัดหรือต่างจังหวัด หรือได้รับมอบหมาย
 •  ดูแลความสะอาดรถ
 •  นำรถเข้าศูนย์
 •  หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมงานกับเรา
 •  ประเภทของงาน : งานประจำ 3 อัตรา
 •  เพศ : ชาย
 •  เงินเดือน (บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
 •  ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
 •  สถานที่ : -
 •  การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 •  คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

ด่วนมาก!!! สมัครงาน

ร่วมงานกับเรา
 •  ขับรถรับ-ส่งพนักงาน
 •  รับของส่งของ ส่งหน้างาน ในจังหวัดหรือต่างจังหวัด หรือได้รับมอบหมาย
 •  ดูแลความสะอาดรถ
 •  นำรถเข้าศูนย์
 •  หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมงานกับเรา
 •  ประเภทของงาน : งานประจำ 3 อัตรา
 •  เพศ : ชาย
 •  เงินเดือน (บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
 •  ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
 •  สถานที่ : -
 •  การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 •  คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

ด่วนมาก!!! สมัครงาน