Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

ความเป็นมา

หน้าแรก / ความเป็นมา

ความเป็นมา

P = PEOPLE / มนุษย์ , A = AND / และ , P = PLANET / สิ่งแวดล้อม

          PAP หมายถึง มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ PAP ให้ความสำคัญเห็นถึงคุณค่าของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว

          บริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท พีเอพี แก๊สแอนด์ออยล์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2552 เพื่อประกอบธุรกิจด้านพลังงานแก๊สปิโตเลียมเหลว หรือ LPG เราเห็นคุณค่าในพลังงาน LPG ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ มีปริมาณความต้องการใช้มากกว่า 4 ล้านตันต่อปี รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (มาตรา7) ยังคงน้อยราย

         รวมถึงมองเห็นโอกาสในการเติบโตที่จะสอดแทรกเข้าไปในตลาดที่มีแต่ผู้เล่นรายใหญ่นั้นยังคงมีช่องว่างอยู่ จึงได้รวบรวมทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในธุรกิจแก๊ส LPG ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จัดตั้งเป็น บริษัท พีเอพี แก๊สแอนด์ออยล์ จำกัด ขึ้น ต่อมาเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ.2561 ได้เกิดการร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท ไซซัน จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเจ้าของ บริษัทแก๊ส LPG รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นอย่าง แก๊สวัน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเต็ม 320 ล้านบาท ปัจจุบันได้มีการให้บริการธุรกิจหลักอยู่ 3 ประเภท ผลิตภัณฑ์แก๊สในครัวเรือน , แก๊สสำหรับรถยนต์ , แก๊สสำหรับอุตสาหกรรม
         บริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคได้ใช้ประโยชน์จาก LPG ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและราคาถูก โดยมีเป้าหมายในการมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการที่รวดเร็วซื่อตรง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคด้วยความใกล้ชิดอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในการดำเนินธุรกิจ LPG รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมและชุมชน

ก้าวไกล ร่วมกัน

พ.ศ. 2551

ได้มีการก่อตั้งบริษัท โพสิทีฟ โลจิสติก จำกัด ซึ่งให้บริการในด้านการขนส่งแก๊ส LPG ให้แก่บริษัทห้างร้านต่างๆ แรกเริ่มนั้น บริษัท โพสิทีฟ โลจิสติก มีรถขนส่งแก๊สให้บริการอยู่ทั้งหมด 8 คัน

พ.ศ. 2552

จากความต้องการแก๊ส LPG ของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงมองเห็นโอกาสในการเติบโตในธุรกิจแก๊ส LPG จึงได้มีการไปขอใบอนุญาติตามมาตรา 7 จนภายหลังสามารจัดตั้ง บริษัท พีเอพี แก๊ส แอนด์ ออย จำกัด ขึ้นมาได้ เริ่มแรกมีพนักงานเพียงแค่ 10 กว่าคน โดยเน้นให้บริการแก๊สLPGสำหรับรถยนต์เป็นหลัก

พ.ศ. 2553

ก่อตั้งบริษัท พีเอพี กรีน เอ็นเนอร์ยี  รีเทล จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจในด้านตลาดพลังงานในภาคครัวเรือนและภาครถยนต์ ซึ่ง บริษัท พีเอพี กรีน เอ็นเนอร์ยี  รีเทล มีการให้บริการทั้งสถานีบริการแก๊สรถยนต์ รวมถึงถังแก๊สหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานสากล

พ.ศ. 2554

บริษัท พีเอพี แก๊ส แอนด์ ออย จำกัด ได้มีการจัดสร้างคลังแก๊สของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อจำนวนผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นและเป็นส่วนช่วยให้บริษัทมีการบริการที่ดียิ่งขึ้นไป โดยได้จัดสร้างคลังแก๊สที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ คลังแก๊สที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

สำหรับคลังแก๊สที่ จ.ชลบุรี นั้นให้บริการเพื่อรองรับผู้ใช้แก๊สในแถบพื้นที่ภาคตะวันออก และเป็นจุดรับส่งแก๊สจากโรงกลั่น ซึ่งเราเป็นบริษัทเดียวนอกเหนือจาก ปตท. ที่มีท่าเรือรับส่งแก๊สน้ำลึก รวมถึงมีการจัดสร้างโรงบรรจุแก๊สหุงต้มเป็นที่แรกของบริษัท

ส่วนคลังแก๊สที่ จ.นครราชสีมา เป็นคลังแก๊สเพื่อรองรับผู้ใช้แก๊สในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง ที่มีความต้องการใช้แก๊สมากที่สุด
     

พ.ศ. 2555

บริษัท โพสิทีฟ โลจิสติก จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พีเอพี โซลูชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจในการขนส่ง LPG โดยผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ LPG มากกว่าสิบปี ถือเป็นระบบ LOGISTICS ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูง  ปัจจุบัน บริษัท พีเอพี โซลูชั่น จำกัด  มีรถสิบล้อและรถเทรลเลอร์รวมกว่า 70 คัน ที่มีระบบความปลอดภัยและ GPS ที่ทันสมัย
     

พ.ศ. 2557

บริษัท พีเอพี แก๊ส แอนด์ ออย จำกัด ได้มีการจัดสร้างคลังแก๊สที่ จ.นครสวรรค์ เพื่อรองรับผู้ใช้แก๊สในภาคเหนือ โดยมีการให้บริการแบบครบวงจรครั้งแรกทั้งในส่วนปั๊มแก๊สสำหรับรถยนต์ คลังแก๊ส รวมถึงโรงบรรจุแก๊สหุงต้ม

พ.ศ. 2558

บริษัท พีเอพี แก๊ส แอนด์ ออย จำกัด ได้มีการจัดสร้างคลังแก๊สที่ จ.มหาสารคาม เพื่อรองรับผู้ใช้แก๊สในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

พ.ศ. 2561

ได้เกิดการร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท ไซซัน จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น  บริษัท พีเอพี แก๊ส วัน  จำกัด เพื่อขยายการเติบโตของบริษัท เพื่อรองรับผู้บริโถคที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในตลาดแก๊สภาคครัวเรือนที่มีความต้องการแก๊สมากกว่า 200,000 ตันต่อปี รวมถึงได้พันธมิตรในอีกหลายประเทศที่ทางบริษัท ไซซัน จำกัด ได้ไปร่วมทุนไว้ ตั้งแต่ มองโกเลีย , เวียดนาม , ออสเตรเลีย , อินโดนีเซีย , กัมพูชา , บังคลาเทศ , เนปาล  (อ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.saisan.net )

พ.ศ. 2562

บริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด ได้มีการจัดสร้างคลังแก๊สที่ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับผู้ใช้แก๊สในภาคกลาง ซึ่งเป็นคลังแก๊สที่จัดสร้างได้เร็วที่สุดโดยใช้เวลาเพียง 45 วัน