Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

ร่วมงานกับเรา

หน้าแรก / ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับ บริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด
ตำแหน่งงาน ว่าง!
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับวางบิล
- ตั๋วหนี้/ตรวจบิลค่าใช้จ่าย
- จัดทำเช็คจ่าย
- Reconcile รายการด้านจ่าย, เจ้าหนี้
- และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติพื้นฐาน

- เพศ : หญิง
- อายุ : 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
- สามารถใช้ Mircrosolf Excel ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- เปิดบิลขาย
- รับเช็ค วางบิล
- ตัดชำระหนี้ ติดตามทวงหนี้
- กระทบยอดขาย สต๊อกสินค้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติพื้นฐาน

- เพศ : หญิง
- อายุ : 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี, ธุรการ อย่างน้อย 1 - 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้
- หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ ติดตามการชำระหนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รักษา บริหารยอดขายรายเดือน จากฐานลูกค้าปัจจุบัน
- เพิ่มยอดขาย จากลูกค้ารายใหม่
- ควบคุม ติดตาม บริหารการชำระเงินของลูกค้า
- วิเคราห์ ติดตามสถานการณ์ตลาดคู่แข่งขัน
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทฯ

คุณสมบัติพื้นฐาน

- รักษา บริหารยอดขายรายเดือน จากฐานลูกค้าปัจจุบัน
- เพิ่มยอดขาย จากลูกค้ารายใหม่
- ควบคุม ติดตาม บริหารการชำระเงินของลูกค้า
- วิเคราห์ ติดตามสถานการณ์ตลาดคู่แข่งขัน
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทฯ