Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / บทความที่น่าสนใจ

[โควิด-19] - "ตู้ปันสุข" แบ่งปันของใช้ช่วยเหลือคนไทยยามยาก

11/05/2020

     ในช่วงนี้เราจะเห็นตู้กับข้าวตู้แบ่งปันสิ่งของกันตามหน้าสื่ออนไลน์ ซึ่งเป็นของกลุ่มอิฐน้อย จัดตั้งโครงการ THE PANTRY OF SHARING ตู้ปันสุข “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน” เป็นการนำตู้ไปตั้งในชุมชนต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านได้นำอาหารมาใส่ในตู้ แบ่งปันสำหรับผู้ขาดแคลนในช่วงไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด
     ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวเป็นการประยุกต์มาจาก โครงการ Free Pantry ของต่างประเทศ จนต่อมาตู้ปันสุขนี้กับกลายเป็นไวรัลที่คนทำตามกันยกใหญ่ ทั้งกลุ่มชุมชนอื่นๆอีกหลายจังหวัด หรือแม้แต่ครอบครัว ร้านอาหารใดๆที่พอมีจะแบ่งปันก็ทำตู้มาแบ่งปันใส่สิ่งของช่วยเหลือคนที่ขาดแคลน 
     นี่ถือเป็นสิ่งดีๆที่คนไทยในยามยากต่างไม่เคยทิ้งกัน แม้ไม่ใช่ญาติพี่น้องของตนเองก็ตาม แต่ก็อยากให้ผู้ที่มารับของจากตู้ดังกล่าวในทุกที่ โปรดหยิบไปแต่พอทานหรือเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อจะได้มีเหลือไว้ให้ผู้ที่เดือดร้อนเหมือนๆกันแต่มาที่หลังแล้วจะไม่มีของให้กินให้ใช้ รวมถึงผู้ใดที่มีพร้อมและอยากแบ่งปันในแต่ละตู้ที่คนนำมาตั้งก็สามารถนำของไปร่วมแบ่งปันใส่ตู้ได้เช่นกัน