Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / บทความที่น่าสนใจ

มีโอกาสรอดแค่ไหน หากติดไวรัสโคโรนา

03/03/2020

มีโอกาสรอดแค่ไหน หากติดไวรัสโคโรนา

            ปัจจุบันนักวิจัยประเมินว่า ในจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 1,000 คน มีผู้เสียชีวิต ราว 5-40 คน หากจะระบุตัวเลขคาดการณ์ที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีกก็คือ 9 คน ในผู้ติดเชื้อ 1,000 คน หรือเกือบ 1%
            แต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งเรื่องของอายุ เพศ สุขภาพโดยทั่วไป และระบบสาธารณสุขที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการ

 

การหาอัตราเสียชีวิตยากแค่ไหน

            มันเป็นเรื่องยากขนาดการทำปริญญาเอกเลยทีเดียว แค่นับจำนวนผู้ติดเชื้อก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ส่วนใหญ่ไม่ถูกนับรวม เพราะว่า ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงมักไม่ไปพบแพทย์ อัตราการเสียชีวิตแตกต่างกันตามรายงานจากที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่น่าจะเป็นเพราะไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีหลากหลายรูปแบบ
            จากการวิจัยของ อิมพีเรียล คอลเลจ (Imperial College) แห่งสหราชอาณาจักร อัตราการเสียชีวิตที่แตกต่างกันเป็นเพราะว่า ในแต่ละประเทศมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในกรณีที่มีอาการไม่รุนแรงได้ดีไม่เท่ากัน เพราะเป็นเรื่องยากที่จะคัดกรองผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้
             ดังนั้น ผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้ถูกตรวจพบจะส่งผลให้มีการประเมินอัตราการเสียชีวิตสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงก็ได้ เพราะกว่าที่ผู้ติดเชื้อจะหายดีหรือเสียชีวิตจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง ถ้าเรานับรวมผู้ติดเชื้อทุกคนที่อาการยังไม่นิ่ง เราก็จะประเมินอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะไม่ได้นับรวมผู้ติดเชื้อที่อาจเสียชีวิตในภายหลังได้ นักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับแต่ละคำถาม เพื่อทำให้เห็นภาพรวมของอัตราการเสียชีวิต
            ยกตัวอย่าง พวกเขาประเมินสัดส่วนผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงตั้งแต่ มีอาการเล็กน้อย กำหนดกลุ่มคนที่มีการสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เช่น คนที่ถูกส่งตัวกลับมาทางเครื่องบิน เป็นต้น
คำตอบต่าง ๆ ที่ได้จากหลักฐานแต่ละชิ้น จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพรวมได้
            ถ้าคุณใช้เพียงข้อมูลจากมณฑลหูเป่ย์ของจีน ซึ่งอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าทุกที่ในจีน อัตราการเสียชีวิตโดยรวมก็จะแย่กว่ามาก ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จึงระบุตัวเลขประมาณการณ์ทั้งแบบเป็นช่วงและแบบเฉพาะเจาะจงด้วย  แต่กระนั้น มันก็ไม่ได้ทำให้เห็นภาพทั้งหมด เพราะอัตราการเสียชีวิตไม่ได้มีแค่อัตราเดียว

 

ตัวฉันเสี่ยงแค่ไหน

            คนบางกลุ่มมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า ถ้าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และอาจจะรวมถึงผู้ชายด้วย ในการวิเคราะห์ขนาดใหญ่ครั้งแรกในผู้ติดเชื้อมากกว่า 44,000 ในประเทศจีน อัตราการเสียชีวิตในผู้สูงอายุสูงกว่าคนวัยกลางคนถึง 10 เท่า  อัตราการเสียชีวิตในคนที่อายุต่ำกว่า 30 ปี ต่ำที่สุด โดยมีผู้เสียชีวิต 8 คนในจำนวนผู้ติดเชื้อ 4,500 คน
ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือปัญหาในการหายใจ มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนปกติอย่างน้อย 5 เท่า และ ผู้ชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อกันและกัน และเราก็ยังไม่เห็นภาพที่สมบูรณ์ของความเสี่ยงในคนแต่ละประเภทในแต่ละพื้นที่

 

ความเสี่ยงของคนในที่ที่ฉันอาศัยอยู่เป็นอย่างไร

            กลุ่มชายวัย 80 ปี ในจีน มีความเสี่ยงที่ต่างไปจากกลุ่มคนอายุเดียวกันในยุโรปและแอฟริกาอย่างมาก การพยากรณ์โรคยังขึ้นอยู่กับการรักษาที่ได้รับด้วย ในทางกลับกัน นั่นก็ขึ้นอยู่กับขั้นของการระบาดและการรักษาที่ทำได้
            ถ้ามีการระบาดเพิ่มขึ้น ระบบสาธารณสุขก็อาจจะต้องรองรับผู้ติดเชื้อจำนวนมาก แต่มีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่มีห้องไอซียูหรือมีเครื่องช่วยหายใจจำนวนมาก

ที่มา : BBC