Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / ข่าวสาร

กลัว Covid-19! กทม.ประกาศเฉพาะออนไลน์รณรงค์ปิดไฟ 1 ชม.

18/03/2020

     กรุงเทพมหานครประกาศกิจกรรมรณรงค์ชาวกรุงเทพช่วยกันปิดไฟ 1 ชม. เพื่อช่วยลดโลกร้อน แถมอินเทรนด์เข้ากระแสหวั่นคนติด COVID-19 ประกาศงวดนี้รณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์เท่านั้นสำหรับกิจกรรมใช้ชื่อว่า “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020)” โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น.
     โดยขอความร่วมมือจากประชาชน ให้ลดใช้พลังงานภายในบ้านหรือองค์กร แสดงพลังในเชิงสัญลักษณ์ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญครั้งนี้ก็อินเทรนด์เข้ากระแสสังคมที่ผู้คนกำลังหวาดกลัวไวรัส COVID-19 ทางกรุงเทพจึงไม่จัดกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมากเหมือนทุกปี และจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เท่านั้น
     ซึ่งจะมีการแถลงข่าวรายละเอียดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคมที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง และผู้แทน WWF ร่วมแถลง กิจกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour) กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(ประเทศไทย) FEED และองค์กร WWF ประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง องค์กรภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเครือข่าย จัดกิจกรรม พร้อมกับเมืองทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน โดยทุกปีที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมบริเวณลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับเครือข่าย และปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ในสถานที่สำคัญ 5 แห่ง ที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, เสาชิงช้า, สะพานพระราม 8 และวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยช่วงก่อนวันงานจะมีกิจกรรมรณรงค์ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมประหยัดพลังงานปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งในปี 2563นี้ จะทำกิจกรรมทั้งหมดผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนจำนวนมาก
      ทั้งนี้ จากสถิติในปี 2562 ที่ผ่านมา มีเมืองต่างๆ ใน 188 ประเทศเข้าร่วมโครงการนี้ โดยในประเทศไทย พบว่า ใน 1 ชั่วโมงของการรณรงค์ปิดไฟสามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าได้ 1,514 เมกะวัตต์  ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 749 ตัน  คิดเป็นมูลค่า 6.05 ล้านบาท ขณะที่ ปี 2561 ลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าได้ถึง 2,002 เมกะวัตต์ ลดปริมาณการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,026 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7.86 ล้านบาท  ทุกคนสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนหรือลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ โดยเริ่มต้นที่ตัวเราและครอบครัวของเรา ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น ด้วยการไม่เปิดหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน