Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / ข่าวสาร

"พีเอพี แก๊ส วัน" จัดโครงการ "ปลูกป่าไม้มีค่า" คืนต้นไม้สู่ธรรมชาติ

16/07/2020

    แม้โควิด-19 กำลังระบาด แต่ปัญหาธรรมชาตินั้นเราทิ้งไม่ได้และต้องดู บริษัท พีเอพี แก๊ส วัน ร่วมกันครูและนักเรียนโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม ได้ร่วมจัดโครงการดีๆ อย่าง"ปลูกป่าไม้มีค่า" ที่คลังแก๊ส พีเอพี แก๊ส วัน อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 
    โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 งานจะเริ่มตั้งแต่ 08.00 น. - 16.30 น. ซึ่งในงานนอกจากจะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้แล้ว เรายังเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งจะมีการดูแลป้องกันอย่างดี เพื่อให้ทั้งธรรมชาติและคนอยู่คู่กันไปอย่างยั่งยืนนาน