Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / ข่าวสาร

พนักงานขับรถพีเอพี แก๊ส วัน ผ่านการฝึกอบรม HINO SMART DRIVER

13/03/2020

       เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพและพัฒนาด้านความปลอดภัย บริษัทพีเอพี แก๊ส วัน ร่วมกับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการส่งพนักงานรถเข้าฝึกอบรมการขับรถ ในโครงการ “ขับขี่รถบรรทุกฮีโน่อย่างมืออาชีพ” HINO SMART DRIVER  ณ ศูนย์ฝึกอบรม TPRO จ.ฉะเชิงเทรา  วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562  โดยพนักงานขับรถของเราที่ได้เข้าร่วมได้แก่ นายทวิส นุชแพง , นายวาทิน สุทธิ์ธกานต์กุล และ นายมนตรี พลรมย์