Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / ข่าวสาร

มั่นใจปลอดภัย กลุ่มบริษัท พีเอพี แก๊ส วัน ร่วมป้องกันเชื้อโควิด-19

14/04/2020

    ในภาวะที่โควิด-19 กำลังระบาด กลุ่มบริษัท พีเอพี แก๊ส วันจำกัด ก็ได้มีมาตรการในการดำเนินงานในช่วงภาวะโควิด-19 อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีการแจกหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงานทุกคนทั้งในส่วนสำนักงานใหญ่ คลังแก๊สทั้ง 5 แห่งตั้งแต่ ชลบุรี นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา มหาสารคาม นครสวรรค์ รวมถึงพนักงานร้านแก๊สช็อปและอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มบริษัท พีเอพี แก๊สวัน จัดมีให้มีมาตรการล้างมือผ่านเจลแอลกอฮอล์อยู่ประจำในทุกส่วนงานของบริษัท โดยเฉพาะพนักงานรับ-ส่งแก๊ส ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือทุกครั้ง ก่อนไปพบลูกค้า มีการตรวจความร้อนตรวจไข้พนักงานทุกคนทุกวัน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดการทำความสะอาดทั้งตัวสำนักงาน คลังแก๊ส และร้านแก๊สช็อป เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 และเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้ว่า บริการของ กลุ่มบริษัท พีเอพี แก๊ส วัน สะอาดและปลอดภัยจากเชื้อโรคร้ายอย่างโควิด-19