Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / บทความที่น่าสนใจ

"หน้ากากอนามัย" จัดทิ้งให้ถูกต้อง ลดการแพร่เชื้อโควิด-19

30/04/2021

    เมื่อในช่วงนี้มีการใช้หน้ากากอนามัยค่อนข้างมาก โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งรายวัน หลังจากเกิดการระบาดของโควิด-19 ขึ้นในประเทศไทย และอีกหลายประเทศทั่วโลก แต่หากเก็บทิ้งอย่างไม่ถูกต้อง อาจแพร่เชื้อสู่คนอื่นได้โดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จัดเก็บ วันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วให้ถูกวิธี ตามคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกัน

วิธีทิ้งหน้ากากอนามัย ที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี
    หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว จึงเข้าข่ายเป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อเนื่องจากมีสารคัดหลั่งจากร่างกายมนุษย์ อาทิ การไอ จาม น้ำมูก ทำให้เกิดมีเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสปะปนมาด้วย การทิ้ง การจัดเก็บ และการทำลาย ต้องใช้ขั้นตอนเดียวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข

 1. พับหน้ากากอนามัยด้านที่สัมผัสใบหน้า เข้าข้างใน เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากน้ำลายและน้ำมูกแพร่กระจาย 
   
 2. มัดให้แน่นด้วยหูหน้ากากทั้งสองด้าน
   
 3. ใส่หน้ากากที่ม้วนแล้วในซองพลาสติกที่ปิดปากถุงด้วย หรือทิ้งในถุงพลาสติก และมัดปากถุงให้แน่น
   
 4. ทิ้งในถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ หรือถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด
   
 5. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ หลังสัมผัสกับหน้ากากอนามัยใช้แล้วทุกครั้ง