Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / บทความที่น่าสนใจ

"เราเที่ยวด้วยกัน" เปิดรับสิทธ์แล้ว ช่วยบิน ช่วยพัก ช่วยท่องเที่ยว

15/07/2020

เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เปิดให้ประชาชนเข้าลงทะเบียนชิงสิทธิ์แล้ว 

    จากกรณี ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีระยะเวลาทำโครงการ 4 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ต.ค. 63 ซึ่งโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" เป็นการเปลี่ยนชื่อใหม่จากการรวมโครงการ "เราไปเที่ยวกัน" และ "เที่ยวปันสุข" ให้อยู่ในโครงการเดียว โดยมี 3 รายการย่อย คือ รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน (ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน) และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 ล้านใบ โดยผู้จองที่พักมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสาร ในลักษณะการจ่ายเงินคืนผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง และจองที่พัก 1 ห้องจะได้รับสิทธิ์บัตรโดยสารไม่เกิน 2 ใบ ส่วนรถเช่าและรถโดยสารไม่ประจำทาง ยกเลิกการสนับสนุน เนื่องจากตรวจสอบการเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้
     โดยสามารถเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 06.00 น. วันที่ 15 ก.ค. 2563 จากนั้นจะต้องรอ SMS ยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วัน เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วต้องรีบเข้าไปจองโรงแรม หรือโฮมสเตย์ เพราะสิทธิ์ดังกล่าวมีจำกัดแค่ 5 ล้านคืนเท่านั้น ดังนั้นใครได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องรีบไปจองทันที.