Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / บทความที่น่าสนใจ

[สุขภาพ] - FoodChoice แอพพลิเคชั่นโภชนาการเข้าใจง่าย ส่งเสริมเด็กไทยให้แข็งแรง

09/10/2020

                คุญรู้หรือไม่? เด็กไทยติดอันดับอ้วนเร็วที่สุดในโลก อีกทั้งปัญหาสุขภาพฟัน ฟันผุก็เป็นอันดับต้นๆปันหาในเด็กวัยเรียนของประเทศไทย สาเหตุมาจากพบว่าเด็กไทยทานขนมหวานและน้ำอัดลมมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน
                ดังนั้นเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงพัฒนาเครื่องมือให้ความรู้ด้านโภชนาการ (FoodChoice) เพื่อช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจเปรียบเทียบ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว

FoodChoice คืออะไร?

                FoodChoice เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ แม้หลายๆผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดจะมีข้อมูลโภชนาการแปะอยู่ข้างบรรจุภัณฑ์ก็จริง แต่อาจจะอ่านไม่เข้าใจหรือไม่รู้ว่าข้อมูลที่โชว์มันเหมาะสมต่อการบริโภคหรือไม่ ดังนั้นระหว่างเลือกสินค้าตามร้านค้าต่างๆให้เปิดแอฟสแกนบาร์โค้ดจากผลิตภัณฑ์ ข้อมูลโภชนาการจะถูกแสดงในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถตัดสินใจเปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว หากผู้ใช้งานสแกนบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์แล้วไม่พบข้อมูล ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพและแชร์รูปภาพของผลิตภัณฑ์ และเลข อย. 13 หลัก เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ในแอปพลิเคชัน ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วกว่า 5,000 ผลิตภัณฑ์
                นอกจากนี้ยังได้มีการจำแนกสีของผลิตภัณฑ์ เป็นสีเขียว เหลือง แดง ฟ้า บ่งบอกปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกกินและกำหนดปริมาณการกิน ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายได้

แบ่งแยกข้อมูลตามสีคืออะไร?

-สีเขียว หมายถึง ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด แต่หากบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นๆ มากกว่าหนึ่งหน่วยบริโภค แต่ไม่เกิน 2 หน่วยบริโภคของอาหารระหว่างมื้อ (อาหารว่าง) หรือบริโภคร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีสารอาหารชนิดเดียวกันที่ให้สีเขียว ก็จะทำให้ได้รับสารอาหารนั้นในปริมาณสูงปานกลาง

-สีเหลือง หมายถึง ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่หากบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นๆ มากกว่าหนึ่งหน่วยบริโภค หรือบริโภคร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีสารอาหารชนิดเดียวกันที่มีสีเหลือง ก็จะทำให้ได้รับสารอาหารนั้นๆ ในปริมาณสูง

-สีแดง หมายถึง ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเกิน 2 เท่าของเกณฑ์ที่กำหนด หากบริโภคอาหารระหว่างมื้อที่มีสัญลักษณ์สีแดง ในสารอาหารตัวใดตัวหนึ่ง ต้องพยายามลดการได้รับสารอาหารนั้นๆ ในอาหารมื้อหลักต่อไป

-สีฟ้า หมายถึง ปริมาณโปรตีน แคลเซียม วิตามินบีสอง มีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์มาก

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น FoodChoice ได้ที่ GooglePlay โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่มา : สสส.