Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / บทความที่น่าสนใจ

[โควิด-19] - ครม. ไฟเขียวให้ต่างชาติเที่ยวไทยโดยไม่ต้องกักตัวเริ่ม ม.ค. 65

31/03/2021

            ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" หรือ ศบศ. อนุมัติให้มีมาตรการผ่อนคลายการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว 4 ระยะ โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วสามารถเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว
            นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์เกี่ยวกับแผนการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจว่า ศบศ. และ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติให้มีการผ่อนคลายมาตรการกักตัวและเดินทางเข้าประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย

 

ระยะแรก:
                เริ่ม 1. เม.ย. นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางไปยังจ. ภูเก็ต กระบี่ พังงา พัทยา เชียงใหม่ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและใบรับรองการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) สามารถที่จะกักตัว 7 วัน ภายในโรงแรมก่อนที่จะออกจากโรงแรม ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ลดลงจากการกักตัวปกติที่กำหนดไว้ 14 วัน

 

ระยะที่สอง
                เริ่ม 1 ก.ค. เป็นต้นไป เฉพาะในส่วนของภูเก็ต สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน 2 โดส หรือตามจำนวนที่กำหนด ก็ไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่สำหรับพื้นที่อื่น ๆ ยังคงต้องใช้เวลากักตัว 7 วัน

 

ระยะที่สาม
                เริ่ม 1 ต.ค. เป็นต้นไป เฉพาะพื้นที่นำร่อง เช่น ภูเก็ต พังงา กระบี่ พัทยา และเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่มีความจำเป็นต้องกักตัวอีกต่อไป หากว่ามีการฉีดวัคซีนและมีรับรองการฉีดวัคซีน

 

ระยะที่สี่
                เริ่ม 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไม่จำเป็นต้องกักตัว หากมีใบรับรองการฉีดวัคซีน

                การพิจารณาดังกล่าวของ ศบศ. เป็นไปตามข้อเสนอของภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้วยการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ที่ยังเป็นเป็นอุปสรรคต่อการผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 รายได้จากอุตสาหกรรมนี้คิดเป็นสัดส่วนราว 17% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ จีดีพี

ที่มา : BBC