Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / บทความที่น่าสนใจ

บีทีเอส ยันไม่เปิดหน้าต่างวิ่ง ผู้โดยสารอาจไม่สะดวกเพราะต้องเจอทั้งร้อนทั้งฝน

28/05/2020

บีทีเอส ยันไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าต่างวิ่ง เผยเจอปัญหาทั้งร้อน-ฝน ระบบปรับอากาศต้องทำงานหนักมาก ผู้โดยสารเกิดความไม่สะดวก

      ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงหลังมีประเด็นข่าวเรื่องรถไฟฟ้าบีทีเอส เตรียมเปิดหน้าต่างวิ่งให้บริการประชาชนว่า ได้พยายามทุกวิถีทางในการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้ทดลองเปิดหน้าต่างบานเล็กวิ่งในระยะสั้นเท่านั้น
     โดยพบว่าอากาศถ่ายเทมากขึ้น แต่เนื่องจากลักษณะของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นพื้นที่เปิดโล่งและอยู่ระดับสูงกว่าพื้นถนน ในขณะที่ขบวนรถเปิดประตูรถรับ-ส่งผู้โดยสาร โดยเฉลี่ยระยะห่างแต่ละสถานีไม่เกิน 2-3 นาที อากาศจะมีการถ่ายเทไหลเวียนอย่างเพียงพออยู่แล้ว
     “การเปิดหน้าต่างรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการนั้น ยังไม่มีความจำเป็น ปัญหาที่ตามมาคืออากาศภายในขบวนรถจะร้อนขึ้น ระบบปรับอากาศต้องทำงานหนักมาก ตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงหน้าฝน การเปิดกระจกรถวิ่งจะยิ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้โดยสาร”
     ยืนยันว่า บริษัทฯ ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ด้วยดีเสมอมา และได้หาแนวทางร่วมกันเพื่อดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด พร้อมทั้งให้ความสำคัญในความปลอดภัยของการเดินทางสูงสุด และยังคงเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
     โดยการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ชั้นจำหน่ายตั๋ว ติดตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิ การเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดเวลา ลดการพูดคุย ไม่จับสัมผัสใบหน้า ล้างมือก่อนและหลังการใช้บริการ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี
     ควบคู่กับการเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่น และเช็ดทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้าและจุดสัมผัสร่วมทุกจุด พร้อมทั้งจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์ทั้ง 2 ฝั่งสถานี และบริการแอลกอฮอล์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและปลอดภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส