Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / บทความที่น่าสนใจ

10 มาตรการ "ลอยกระทง" วิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19

11/11/2021

จากทางที่ภาครัฐอนุญาตให้สามารถจัดงานลอยกระทงประจำปี 2564 ได้ แต่ต้องมีมาตรการความปลอดภัยรองรับ ซึ่งวันนี้เราจะมาดู 10 มาตรการ "ลอยกระทง" วิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19 มีอะไรบ้าง1.กำหนดจุดเข้า-ออก มีการลงทะเบียน และจุดคัดกรองอุณหภูมิ2.เลือกสถานที่จัดงานที่มีการระบายอากาศดี ไม่แออัด3.ทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง จัดจุดล้างมือให้เพียงพอ4.เว้นระยะห่างบูท ร้านค้า โต๊ะ ที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร5.กระจายจุดลอยกระทงไม่ให้แออัด6.หากมีการแสดงมหรสพ ประกวดนางนพมาศ เว้นระยะห่างผู้เข้าชมจากเวทีอย่างน้อย 5 เมตร งดจับมือ ตะโกน รวมกลุ่มหน้าเวที7.แผงลอย พาหนะจำหน่ายอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์8.ผู้จัดงาน ผู้ค้าขายอาหาร นักแสดง ควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง9.ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสจุดสัมผัสร่วม10.ผู้จัดงานต้องมีการกำกับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด


รูปภาพ